Toyonishiki Go Toyohashi Onoda
Tenka I Go Etchuu Wakasugisou
Arisa Go Etchuu Wakasugisou
Tenshinmaru Go Etchuu Wakasugisou
Tetsurou Go Kaga Ishidousou
Myoujou Etchuu Wakasugisou
Meikyou Go Etchuu Wakasugisou
CH Tenkuu Go Etchuu Wakasugisou
red (Japanese Import) Benimaru Go Kikokusou
Oonji Go Etchuu Wakasugisou
Asuka Go Nanjou Ichinose
Arisa Go Etchuu Wakasugisou
Ginga Go Shirokurasou
Meikyou Go Etchuu Wakasugisou
Chiaki Go Matsuhanaesou
MICK
San Jo Jumpin Jack Flash
red
Na No Taijin Go Chikuzen Kanmurigaoka
Tamanishiki Go Fukuoka Kaidousou
red Daruma No Hidehana Go Wakun Darumasou
CH Gyokuryuu Go Ryuukyuu Uruma
red (Japanese Import) Kunishiki Go Kosai Shirigikusou
Riko Go Ryuukyuu Uruma
red Hamahime Go Ryuukyuu Uruma
CH Fumi Go Gold Typhoon
red Katsu No Kunihikari Go Suzuki Kensha
Katsumaru Go Nadia Maneisou
red Baniyuri Go Nadai Maneisou
Kotobuki No Katsuhana Go Nadia Maneisou
red Buzen No Jouta Go Buzen Shimizusou
Matsufusame Go Midai Maneisou
red Shouchikume Go Kosai Shiragikusou